Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
Rr. "Naim Frasheri", Nr.37, Tiranë

Tel: 042-237-087
Fax: 042- 223-795
Email: