Qellimi i AKAFP

Misioni i AKAFP-se eshte qe ti jape nje shtyse dhe mbeshtetje te fuqishme zhvillimit te AFP-se ne Shqiperi, ne perputhje me standardet evropiane. Ne permbushje te qellimit, Agjencia synon te arrije zhvillimin e AFP-se ne lidhje me nevojat e teknologjise moderne, tregun e punes dhe zhvillimit social te vendit; Sigurimin e partneritetit social ne te gjitha nivelet dhe ne te gjitha fazat e planifikimit, zhvillimit dhe zbatimit te programeve te AFP-se; Integrimin e arsimit, formimit dhe punes ne kendveshtrimin e te mesuarit gjate gjithe jetes; Zhvillimin e dimensionit evropian te AFP-se, duke siguruar nje transparence te kualifikimeve dhe perafrimit te kompetencave me tregun e perbashket evropian. Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
Rr. "Naim Frasheri", Nr.37, Tiranë

Tel: 042-237-087
Fax: 042- 223-795
Email: